aftrappen

aftrappen
{{aftrappen}}{{/term}}
I 〈onovergankelijk werkwoord〉
[sport] kick off
voorbeelden:
¶   van zich aftrappen kick right and left
II 〈overgankelijk werkwoord〉
[wegtrappen] kick away/off
[met een trap iets afbreken] kick off
[fietsend afleggen] pedal away
[verslijten] wear out
voorbeelden:
1   〈figuurlijk〉 hij is van school afgetrapt he's been kicked out of school
4   afgetrapte schoenen down-at-heel shoes

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”